O autorze
Topowicze stanowią grupę Absolwentów Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Top 500 Innovators: Science - Management – Commercialization. Działając jako Absolwenci powołaliśmy Stowarzyszenie Top 500 Innovators, które dzisiaj skupia 230 innowatorów w całej Polsce. Określiliśmy naszą wizję jako „Lider opinii i dobrych praktyk w obszarze współpracy nauki i biznesu”.

Stanowimy interdyscyplinarną platformę współpracy między przedstawicielami środowisk naukowych i przedstawicieli centrów transferu technologii w Polsce, wykorzystując doświadczenie zdobyte na najlepszych uczelniach na świecie, m.in. w Stanford University, University of California, Berkeley oraz Cambridge. Działalność Stowarzyszenia obejmuje promocję postaw innowacyjnych, przedsiębiorczości akademickiej, propagowanie idei współpracy nauki i biznesu, komercjalizacji badań naukowych. Jesteśmy także organizacją opiniotwórczą, którą chce kształtować krajobraz innowacji w Polsce. Więcej o Nas znajdziesz na naszej stronie.

Studia - i co dalej? Program TopMinds - planowanie ścieżki rozwoju zawodowego czyli jak nie zostać w blokach startowych

Z badania ankietowego “Świadomy student - przygotowany do wejścia na rynek pracy” przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Top 500 Innovators w 2016 roku wśród studentów polskich uczelni wynika, że mimo szeregu reform i działań projakościowych, uczelnie wyższe w dalszym ciągu nie zaspokajają potrzeb studentów w zakresie zdobywania wiedzy i rozwijania praktycznych umiejętności potrzebnych w pracy zawodowej. Wśród ankietowanych najliczniejszą grupę stanowili studenci i studentki kierunków technicznych i społecznych, przy czym ponad 85% z nich deklarowało, że świadomie planuje swoją przyszłość zawodową. Niemal 80% ankietowanych studentów twierdziło, że rozumie jak ważne są kompetencje i umiejętności - takie choćby jak skuteczna komunikacja, wystąpienia publiczne i sztuka przemawiania, kreatywne rozwiązywanie problemów, praca w zespole czy np. organizacja pracy własnej - i wie, że są one niezbędne w pracy zawodowej.

Ponad połowa studentów deklarowała, że zamierza w przyszłości podjąć pracę w przedsiębiorstwach, jednocześnie przyznając, że nie posiadają kompetencji i umiejętności, które pozwoliłyby im na założenie i prowadzenie własnej działalności. Nieco ponad 20% ankietowanych studentów po ukończeniu studiów chciałoby rozwijać własną działalność. Niespełna połowa ankietowanych podczas trwania studiów uczestniczyła w różnych dodatkowych aktywnościach takich jak warsztaty, szkolenia, wykłady czy też wydarzenia networkingowe poświęcone planowaniu i rozwojowi kariery zawodowej.

Studenci chcą rozwijać swoje kompetencje

Okazuje się, że studenci chcą rozwijać swoje kompetencje, szczególnie jeżeli pomoże im to w zdobyciu wymarzonej pracy. Z badania ankietowego wynika, że ponad 75% studentów aktywnie poszukuje możliwości dalszego rozwoju, bierze udział w szkoleniach i warsztatach, jak również deklaruje, że chętnie poświęci wolny czas by pogłębić wiedzę w obszarze planowania i rozwoju kariery zawodowej. Ponad 80% uważa, że udział w programie szkoleniowo-mentoringowym związanym z planowaniem i rozwojem kariery zawodowej mógłby okazać się bardzo przydatnym doświadczeniem. Co więcej, studenci deklarowali, że chętnie biorą udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, którzy osiągnęli sukces zawodowy, ponieważ właśnie takie spotkania uważają za niezwykle cenne i inspirujące w kontekście planowania własnej kariery zawodowej.

Nowy program szkoleniowo-mentoringowy TopMinds


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów - ale również i przyszłych pracodawców - powstał nowy program szkoleniowo-mentoringowy o nazwie TopMinds. Inicjatorami i organizatorami Programu są Absolwenci Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Top 500 Innovators: Science, Commercialization and Management, którzy pragną podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami zdobytymi m.in. w najlepszych uczelniach amerykańskich podczas realizacji stypendiów i staży.

Dla kogo jest program TopMinds?

Program skierowany jest do studentów i doktorantów polskich uczelni, którzy planują swoją przyszłość zawodową, wiążąc ją z nauką, biznesem czy też administracją publiczną. Program ma za zadanie przygotować do podejmowania wyzwań i odnalezienia własnej ścieżki dla realizacji celów zawodowych, w rozwijaniu kompetencji interpersonalnych i budowaniu postaw proaktywnych, które umożliwią uczestnikom programu samodzielne funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku pracy, a także wskazać sposoby na wzmocnienie poczucia wartości zawodowej i osobistej.

Co oferuje program?
W ramach mentoringu indywidualnego uczestnicy skorzystają z doświadczenia mentorów oraz wezmą udział w szkoleniach m.in. z komunikacji interpersonalnej, kreatywnego rozwiązywania problemów, pracy w zespole, organizacji pracy własnej czy też wystąpień publicznych i sztuki przemawiania. Co więcej, do programu zostali zaproszeni przedstawiciele wybranych zawodów związanych ze światem nauki, biznesu i administracji publicznej, którzy podczas spotkań z uczestnikami opowiedzą o własnych doświadczeniach związanych z odnalezieniem własnej ścieżki zawodowej.

Edycja pilotażowa już wkrótce!

Edycja pilotażowa Programu rusza od marca 2017. Rekrutacja potrwa do 10 lutego 2017. Udział w programie jest bezpłatny, spotkania i szkolenia odbędą się w Warszawie. Szczegółowe informacje o programie TopMinds dostępne są na stronie internetowej i Facebooku.


Inicjatywa TopMinds otrzymała honorowy patronat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Partnerami są: Ambasada Stanów Zjednoczonych, Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta, Stowarzyszenie Alumni, Fundacja Perspektywy, Fundacja Młodej Nauki, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Bury & Bury Kancelaria patentowa sp. z o.o.
Edycję pilotażową Programu TopMinds wspierają specjaliści z Collegium Wratislaviense.

O organizatorach


Stowarzyszenie Top 500 Innovators powstało w 2013 roku z inicjatywy absolwentów Programu MNiSW Top 500 Innovators (2011-2015). Zrzesza ono 443 członków, wśród których są naukowcy, przedsiębiorcy a także specjaliści z zakresu transferu technologii i komercjalizacji. Stowarzyszenie pełni funkcję interdyscyplinarnej platformy współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych i centrów transferu technologii w Polsce, wykorzystując doświadczenie członków Stowarzyszenia zdobyte na najlepszych uczelniach na świecie, tj. w Stanford University, University of California, Berkeley, University of Oxford i University of Cambridge. Działalność Stowarzyszenia obejmuje promocję postaw innowacyjnych, przedsiębiorczości akademickiej, propagowanie idei współpracy nauki i biznesu oraz komercjalizacji badań naukowych.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta od 1990 roku administruje Programem Fulbrighta w Polsce. Wyróżniającym się studentom i absolwentom polskich uczelni oferuje stypendia na rozpoczęcie studiów w USA, doktorantom na prowadzenia badań a pracownikom naukowym na prowadzenie badań i wykładów w wybranej uczelni amerykańskiej. Program Fulbrighta powstał 1946 roku z inicjatywy amerykańskiego senatora J. Williama Fulbrighta. Po 70 latach istnienia, jest obecny w 160 krajach. To jeden z największych, międzynarodowych programów wymiany naukowej na świecie. Sieć absolwentów tworzy ponad 370 000 osób, w tym czołowi przedstawiciele świata polityki, nauki i biznesu a także laureaci nagrody Nobla. Co roku przyznawanych jest ponad 8 000 stypendiów na całym świecie. W Polsce, po 58 latach działalności, z wymiany naukowej skorzystało ponad 4 000 osób. Co roku Komisja Fulbrighta przyznaje ok. 100 stypendiów.


Monika Rom, Stowarzyszenie Top 500 Innovators
Krystyna Malińska, Stowarzyszenie Top 500 Innovators
Agata Żak, Stowarzyszenie Top 500 Innovators
Aleksandra Pawłowska, Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
Trwa ładowanie komentarzy...