• Polsko-Amerykański Most Innowacji - potężna dawka inspiracji i okazja do wymiany doświadczeń

  Już za niecałe dwa miesiące, 17-18 listopada 2017 roku w Krakowie odbędzie się czwarta edycja PAMI – Polsko-Amerykańskiego Mostu Innowacji. To dwudniowa wydarzenie skierowane jest do osób, które chcą założyć lub usprawnić swój biznes, realizować innowacyjne projekty, uczyć się od najlepszych oraz nawiązać cenne relacje. W tym roku na uczestników PAMI czekają warsztaty, prelekcje, dyskusje panelowe oraz indywidualne sesje mentoringowe z ekspertami z Polski i USA. A wszystko zaczęło się całkiem skromnie w 2013 roku… CZYTAJ WIĘCEJ
 • Program szkoleniowo-mentoringowy TopMinds pomaga osiągać cele!

  Pilotażowa edycja programu TopMinds trwała od marca do lipca 2017 r. TopMinds to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, kierowana do ambitnych studentów i doktorantów, którzy stoją przed wyborem własnej ścieżki zawodowej i poszukują wsparcia lub inspiracji. Organizatorami są Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta oraz Stowarzyszenie Top 500 Innovators. Uczestnikom patronuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także szereg partnerów, z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie na czele. CZYTAJ WIĘCEJ
 • “Czy nauka może wyjść za biznes?" - TOP 500 Innovators Affiliate Program Brokerage Event

  18 maja 2017r. Stowarzyszenie Top500 Innovators zaprasza na wydarzenie Top500 Innovators Affiliate Program Brokerage Event – ICT, Smart Materials! Już w najbliższy czwartek w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbędą się prezentacje nowych technologii, spotkania brokerskie z firmami oraz warsztaty dot. współpracy z venture capital. Wydarzenie otworzy krótka debata o tym, “Czy nauka może wyjść za biznes?", w której udział wezmą Prezes Stowarzyszenia Top 500 Innovators Katarzyna Walczyk-Matuszyk, a także zaproszeni goście: dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Alison Dilworth, Radca ds. Ekonomicznych z Ambasady USA w Warszawie. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Festiwal Design Thinking Week 2017 – na rzecz zwiększenia zaufania społecznego

  Tegoroczna, trzecia edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Myślenia Projektowego dotyczy budowania zaufania społecznego. W dniach 8 - 14 maja w kilkunastu największych miastach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Trójmieście, Łodzi i Poznaniu środowiska: biznesu, nauki i sektora społecznego będą współpracować na rzecz rozwiązywania codziennych problemów Polaków związanych z zaufaniem. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Success story Jacka Żaka - pomysłodawcy jakdojade.pl

  O sukcesie serwisu jakdojade.pl nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Miesięcznie korzysta z niego ponad 3 miliony użytkowników, którym dostarcza średnio 1000 połączeń na minutę. jakdojade.pl to wzorcowy przykład spółki typu spin-off, która od początku istnienia związana była z Politechniką Poznańską i rozwijała się aż do momentu osiągnięcia stabilnej pozycji na rynku, co przekonało zagranicznych inwestorów. Za sukcesem serwisu stoi absolwent programu Top500 Innovators dr hab. inż. Jacek Żak, Profesor Politechniki Poznańskiej - współzałożyciel i główny udziałowiec zarządzającej serwisem spółki City Nav Sp. z o.o. O swoim success story, a także o radach dla początkujących innowatorów oraz o kolejnych krokach na ścieżce swojej kariery opowiedział w wywiadzie, który przeczytacie na blogu Stowarzyszenia Top Innovators. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Na Politechnice Krakowskiej wynalazki mają swój dzień

  3 marca mógłby zostać oznaczony w kalendarzu jako święto innowatorów. To właśnie wtedy na Politechnice Krakowskiej odbędzie się „Dzień Wynalazków: technologie dla bezpieczeństwa i zdrowia”, coroczna impreza organizowana przez INTECH PK. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wzór użytkowy – mały, ale wariat

  Prawa ochronne na wzory użytkowe są czasem nazywane małymi patentami (ang. small patents) z uwagi na fakt, że maksymalny czas trwania ochrony wzoru użytkowego jest dwa razy krótszy (10 lat) niż maksymalny czas trwania ochrony patentowej. Dodatkowo prawo ochronne na wzór użytkowy można uzyskać tylko w kategorii „wytwór zdeterminowany przestrzennie” (wzorem użytkowym nie może być sposób/algorytm ani substancja - nowe sposoby i substancje można chronić tylko patentami), a przy ocenie zdolności ochronnej wzoru użytkowego nie wymaga się poziomu wynalazczego. Przedmiotem wzoru może być tylko jedno rozwiązanie (uwidocznione również na rysunku), a zastrzeżenia ochronne wzoru są interpretowane węziej niż ma to miejsce w przypadku patentów. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Studia - i co dalej? Program TopMinds - planowanie ścieżki rozwoju zawodowego czyli jak nie zostać w blokach startowych

  Z badania ankietowego “Świadomy student - przygotowany do wejścia na rynek pracy” przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Top 500 Innovators w 2016 roku wśród studentów polskich uczelni wynika, że mimo szeregu reform i działań projakościowych, uczelnie wyższe w dalszym ciągu nie zaspokajają potrzeb studentów w zakresie zdobywania wiedzy i rozwijania praktycznych umiejętności potrzebnych w pracy zawodowej. Wśród ankietowanych najliczniejszą grupę stanowili studenci i studentki kierunków technicznych i społecznych, przy czym ponad 85% z nich deklarowało, że świadomie planuje swoją przyszłość zawodową. Niemal 80% ankietowanych studentów twierdziło, że rozumie jak ważne są kompetencje i umiejętności - takie choćby jak skuteczna komunikacja, wystąpienia publiczne i sztuka przemawiania, kreatywne rozwiązywanie problemów, praca w zespole czy np. organizacja pracy własnej - i wie, że są one niezbędne w pracy zawodowej. CZYTAJ WIĘCEJ
 • „Badania na rynek” czyli paradoks samych A

  W ramach poddziałania 3.2.1 ("Badania na rynek") Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20 można otrzymać z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do 20 mln zł wsparcia na wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych. Celem podziałania jest w szczególności wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MSP. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Bezpieczeństwo w kontekście korzystania z aplikacji i urządzeń mobilnych

  Urządzenia mobilne zastępują coraz częściej komputery osobiste, a ich rola w ostatnim czasie zyskała bardzo na znaczeniu. Użytkownicy wykorzystują urządzenia mobilne jako przenośne centra dowodzenia, zarówno w ich życiu prywatnym, jak i zawodowym. Smartfony i tablety są użytkowane w trybie ciągłego podłączenia do sieci, umożliwiając odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej, podejmowanie rozmów nie tylko w formie głosowej, ale także hangoutów tekstowych i wizualnych. Dokonywane są przez nie także operacje finansowe, wykorzystywane portale społecznościowe czy tworzone i edytowane dokumenty. Każdego dnia miliony ludzi na całym świecie używa urządzeń mobilnych. Relatywnie nie dawno, bo w 2014 roku liczba użytkowników urządzeń mobilnych przerosła liczbę tradycyjnych użytkowników laptopów, czy komputerów stacjonarnych. Taka zmiana sposobu wykorzystania urządzeń mobilnych generuje nowe zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa danych i prywatności. CZYTAJ WIĘCEJ