• Na Politechnice Krakowskiej wynalazki mają swój dzień

  Top 500 Innovators
 • Wzór użytkowy – mały, ale wariat

  Top 500 Innovators
 • Studia - i co dalej? Program TopMinds - planowanie ścieżki rozwoju zawodowego czyli jak nie zostać w blokach startowych

  Top 500 Innovators
 • „Badania na rynek” czyli paradoks samych A

  Top 500 Innovators
 • Bezpieczeństwo w kontekście korzystania z aplikacji i urządzeń mobilnych

  Top 500 Innovators
 • Ewaluacja portfolio praw własności przemysłowej startupu - formalność, czy krytyczny element decyzji o inwestowaniu?

  Top 500 Innovators
 • „Czyste produkty”, „zdolne wynalazki” i „patentowe krajobrazy”, czyli rzecz o poszukiwaniach

  Top 500 Innovators
 • Relacje z rzecznikiem patentowym – „Consigliere” innowacyjnego przedsiębiorcy

  Top 500 Innovators
 • Żołnierze polskiej komercjalizacji

  Top 500 Innovators
 • Success Stories TOP 500 Innovators

  Top 500 Innovators

O sobie

Topowicze stanowią grupę Absolwentów Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Top 500 Innovators: Science - Management – Commercialization. Działając jako Absolwenci powołaliśmy Stowarzyszenie Top 500 Innovators, które dzisiaj skupia 230 innowatorów w całej Polsce. Określiliśmy naszą wizję jako „Lider opinii i dobrych praktyk w obszarze współpracy nauki i biznesu”.

Stanowimy interdyscyplinarną platformę współpracy między przedstawicielami środowisk naukowych i przedstawicieli centrów transferu technologii w Polsce, wykorzystując doświadczenie zdobyte na najlepszych uczelniach na świecie, m.in. w Stanford University, University of California, Berkeley oraz Cambridge. Działalność Stowarzyszenia obejmuje promocję postaw innowacyjnych, przedsiębiorczości akademickiej, propagowanie idei współpracy nauki i biznesu, komercjalizacji badań naukowych. Jesteśmy także organizacją opiniotwórczą, którą chce kształtować krajobraz innowacji w Polsce. Więcej o Nas znajdziesz na naszej stronie.